Close

Wojnowice Gmina Czernica

wojnowice gmina czernicaWojnowice to dolnośląska wieś położona w północnej części Gminy Czernica. Administracyjnie należy do powiatu wrocławskiego a do samego Wrocławia z Wojnowic jest około 25 kilometrów. Podobnie jak w przypadku wielu innych miejscowości z Dolnego Śląska historia Wojnowic sięga wczesnego średniowiecza choć ślady pierwszego osadnictwa datowane są na koniec pierwszego tysiąclecia przed naszą erą.

Potwierdzają to wykopaliska archeologiczne na terenie wsi i znalezione w ich trakcie zabytki kultury łużyckiej i przeworskiej. Pierwsza pisemna wzmianka o Wojnowicach pochodzi z końca trzynastego wieku. W tym czasie wieś należała do książąt piastowskich. Według historyków z tego okresu pochodzi też nazwa miejscowości. Wywodzić się ma od staropolskiego imienia zarządcy majątku książęcego Wojana. W połowie czternastego wieku wieś odkupują dwaj wrocławscy mieszczanie z bogatego rodu Cindal a sama wieś zyskuje lokację na prawie niemieckim. Wtedy powstaje w Wojnowicach pierwszy kościół i karczma.

Pod koniec czternastego wieku większość mieszkańców stanowi ludność niemiecka a sama miejscowość zatraca stopniowo swą słowiańską nazwę by w końcu przyjąć, pochodząca od nazwiska właścicieli, niemiecką w brzmieniu nazwę Zindel. Do naszych czasów przetrwał w Wojnowicach tylko jeden średniowieczny zabytek a mianowicie stojący przed kościołem pw. św. Wawrzyńca kamienny krzyż pokutny. Jego ustawienie historycy szacują na początek piętnastego wieku. Sam kościół, mimo,że jego początki sięgają także tego okresu, po zniszczeniu w czasach Wojen Napoleońskich i dwóch przebudowach zatracił średniowieczny charakter. Po Drugiej Wojnie Światowej Wojnowice powróciły do swej historycznej, słowiańskiej nazwy. Mimo, że nie posiadają praw miejskich zatraciły już prawie całkowicie wiejsko-rolniczy charakter. Bliskość dużej metropolii sprawiła, że większość mieszkańców pracuje we Wrocławiu a same Wojnowice stały się swego rodzaju sypialnią. Ta tendencja nasiliła się ze wzrostem atrakcyjności terenów budowlanych w Gminie Czernica. Atrakcyjna cena działek i nie odstraszająca już nikogo odległość do Wrocławia spowodowały szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego, głównie jednorodzinnego. Na skutek tego znaczna część mieszkańców gminy, w tym samych Wojnowic to „uciekinierzy” z Wrocławia. Ludzie, którzy w poszukiwaniu oddechu od wielkiego miasta, postawili tu swoje wymarzone domy.

2 thoughts on “Wojnowice Gmina Czernica

  1. A czemu nie napisaliście co było po 45 ? To po wojnie w Wojnowicach już nic się nie działo?
    Sedzimir Kowalski, rolnik

  2. I nie napisali kiedy msza w Kościele. A przez to nie wiedzą i zgorszenie a bezbożność w nedziele zamiast namsze to psów do lasu prowadzają a przez to wszędzie pełno psich kupów itych genderów. Skarżyła już sołtysowi ai na milicje bede dzwonić do Czernicy!
    Wiwrząca Życzliwa

Comments are closed.